Winti

Over winti doen vele verhalen de ronde en er bestaan minstens zoveel vragen over. Wie ervaring heeft met de Surinaamse patient en met name de patient met een Creoolse culturele achtergrond, zal waarschijnlijk al met dergelijke verhalen en/of vragen geconfronteerd zijn geweest. Tijdens de congresweek zal aan dit onderwerp de nodige aandacht besteed worden. wintidansIn het algemeen wordt winti gezien als een Afro-Surinaamse natuurgodsdienst met als kenmerk het bestaan van een godendom waarin goden heersen die aan het hoofd staan van hun respectievelijke pantheon; aarde, water, lucht en bos. De term winti wordt tevens gebruikt om de verschillende geesten aan te duiden die onderdeel uitmaken van de vier pantheons. Zo heb je hogere en lagere, slechte en goede winti’s, die allen deel uitmaken van een pantheon. Als derde betekenis van winti kent men de trancetoestand waarin iemand kan verkeren als die bezeten is door een geest (of winti). De winticultuur is in Suriname ontstaan maar kent zijn oorsprong in West Afrika. Met de komst van de slaven uit West Afrika in de periode van de slavernij zijn tevens de lokale winti’s met de Afrikaanse religieuze concepten meegekomen. In Suriname is vervolgens als het ware een nieuw religieus systeem ontstaan waarin deze concepten geintegreerd werden. Winti werd heel lang gezien als afgoderij en was zelfs tot begin jaren 70 van de vorige eeuw bij wet verboden om in de praktijk uit te oefenen. Door indoctrinatie van zowel de heersende westerse (Nederlandse) elite, maar vooral ook het christelijk geloof, keerden veel Surinamers (officieel) de winti cultuur de rug toe. Het werd als minderwaardig gezien en men deed er denigrerend over. Onder de nazaten van de (weggelopen) slaven, de boslandcreolen of Marrons, die thans in de binnenlanden van Suriname in dorpsgemeenschappen leven, is de winticultuur echter altijd overeind gebleven. Dit ondanks de kerstening die ook op grote schaal in de Marron en Indiaanse dorpsgemeenschappen heeft plaatsgevonden. Mogelijk als gevolg van een herwaardering van en trotsheid op het eigen culturele erfgoed kwam er toch een beweging op gang waarin steeds meer mensen uit “de Stad” (zoals de hoofdstad Paramaribo in het dagelijks spraakgebruik wordt aangeduid) openlijk interesse gingen tonen in winti. Heden ten dage zie je dat de winticultuur inmiddels ook haar intrede heeft gedaan in Nederland onder de Surinaamse gemeenschap. Behalve als religie wordt winti ook gebruikt binnen een medisch of binnen een sociaal kader. Mensen kunnen zo genezing zoeken bij een traditionele genezer als men van mening is dat een winti (geest) oorzaak is van ziekte of tegenslag. Aan het eind van het jaar vinden vaak traditionele rituelen plaats waarbij men zichzelf kan reinigen en waarbij de goden goed gestemd worden zodat het nieuwe jaar als het ware met een schone lei begonnen kan worden. Dit zijn bijzondere sociale gebeurtenissen waar jong en oud aan deelnemen.

Nieuws

Nieuwsbrief augustus 2016

Op woensdag 12 oktober zijn de deelnemers te gast in Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Het PCS biedt de psychiatrische zorg…
lees meer

Nieuwsbrief juli 2016

Naast de nascholing wordt facultatief een programma aangeboden om kennis te maken met het prachtige Suriname, de ‘Ontdek Suriname tours’.…
lees meer

Nieuwsbrief juni 2016

Bijeenkomst Stichting Ypsilon Suriname op woensdagavond 12 oktober. Tijdens de nascholingweek wordt een speciale Ypsilonavond georganiseerd waarvoor de deelnemers zich kunnen…
lees meer

Hoofdspreker wijziging

Vanwege privéomstandigheden heeft Frederick Hickling aangegeven zijn deelname als hoofdspreker in te trekken. Wij zijn zeer verheugd om aan te…
lees meer

Nieuwsbrief mei 2016

De deelnemers zullen op dinsdagavond 11 oktober de winticultuur gaan beleven tijdens een zogenaamde winti prey op de locatie Santigron. Hier…
lees meer

Nieuwsbrief april 2016

De inschrijving is gestart! Psychiaters schrijven zich meteen in. We hebben nog maar 45 deelnemers plaatsen over. Vorig jaar was…
lees meer

Nieuwsbrief maart 2016

De vijfde nascholing ‘Psychiatrie in Suriname’ met als hoofddocenten prof.dr. Witte Hoogendijk, prof. dr. Ton van Balkom, prof. dr. Max…
lees meer