PCS

Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS)
In 1895 werd op het landgoed Wolfenbuttel de eerste psychiatrische inrichting van Suriname gebouwd. De inrichting kreeg de naam Wolfenbuttel. Voor 1895 werden psychiatrische patiënten opgeborgen in de barakken waar eerder cholerapatiënten in quarantaine werden gehouden. Oudere Surinamers spreken nog steeds wel over ‘Colera’ en ‘Wolfenbuttel’ als het huidige Psychiatrisch Centrum ter sprake komt.su 19

In augustus 1953 werd de naam Wolfenbuttel gewijzigd in ’s Lands Psychiatrische Inrichting (LPI). Net zoals overal ter wereld heerste toen ook in Suriname een taboe op de psychiatrie. De naam LPI droeg dan ook een stigma met zich mee. Dit was een van de redenen om in 2000 de naam te veranderen in Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Met de naamsverandering werden tevens decentralisatie van de zorg en vermaatschappelijking van de problematiek beoogd.
Tot begin jaren tachtig volgde de Surinaamse psychiatrie redelijk de laatste ontwikkelingen in Amerika en europa. De Surinaamse psychiaters werden grotendeels opgeleid in Nederland. Suriname kende altijd al een eigen opleiding voor psychiatrisch verpleegkundigen. De psychiatrie heeft in de jaren tachtig bijzonder geleden onder de verslechterde sociale en economische omstandigheden als gevolg van de politieke instabiliteit in Suriname. Goed opgeleid personeel vertrok naar het buitenland, internationale ontwikkelingen werden nauwelijks gevolgd en onderhoud aan de inrichting vond amper plaats. Pas in de jaren negentig was een begin van herstel zichtbaar.su17

Momenteel zijn acht psychiaters werkzaam in het PCS. Zij zijn deels in Suriname, Nederland en België opgeleid. De psychiaters zijn voornamelijk werkzaam op de polikliniek, maar hebben daarnaast de verantwoordelijkheid voor een deel van de kliniek. Enkele arts-assistenten, al dan niet in opleiding, zijn met name op de klinische afdelingen werkzaam. Voorts beschikt het PCS over psychologen en maatschappelijk werkers. Het grootste deel van het personeel bestaat uit psychiatrisch verpleegkundigen en ziekenverzorg(st)ers. Het PCS heeft een klein laboratorium waar basaal laboratoriumonderzoek wordt gedaan. Er is ook een eigen apotheek. De laatste jaren is de weg van modernisering ingeslagen. Dit heeft zich onder andere geuit in nieuwbouw en de introductie van moderne hulpverleningsmethoden.

Nieuws

Nieuwsbrief augustus 2016

Op woensdag 12 oktober zijn de deelnemers te gast in Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Het PCS biedt de psychiatrische zorg…
lees meer

Nieuwsbrief juli 2016

Naast de nascholing wordt facultatief een programma aangeboden om kennis te maken met het prachtige Suriname, de ‘Ontdek Suriname tours’.…
lees meer

Nieuwsbrief juni 2016

Bijeenkomst Stichting Ypsilon Suriname op woensdagavond 12 oktober. Tijdens de nascholingweek wordt een speciale Ypsilonavond georganiseerd waarvoor de deelnemers zich kunnen…
lees meer

Hoofdspreker wijziging

Vanwege privéomstandigheden heeft Frederick Hickling aangegeven zijn deelname als hoofdspreker in te trekken. Wij zijn zeer verheugd om aan te…
lees meer

Nieuwsbrief mei 2016

De deelnemers zullen op dinsdagavond 11 oktober de winticultuur gaan beleven tijdens een zogenaamde winti prey op de locatie Santigron. Hier…
lees meer

Nieuwsbrief april 2016

De inschrijving is gestart! Psychiaters schrijven zich meteen in. We hebben nog maar 45 deelnemers plaatsen over. Vorig jaar was…
lees meer

Nieuwsbrief maart 2016

De vijfde nascholing ‘Psychiatrie in Suriname’ met als hoofddocenten prof.dr. Witte Hoogendijk, prof. dr. Ton van Balkom, prof. dr. Max…
lees meer