Ouderenpsychiatrie

Ouderenpsychiatrie

Max Stek

 

Hoofdlezing

De handeling van complexe stemmingsstoornissen bij ouderen.

Met de huidige demografische verschuiving ziet ook de algemeen werkzame psychiater steeds vaker oudere patiënten in de dagelijkse praktijk. Niet zelden vraagt de problematiek bij deze patiënten een specifieke kennis en aanpak, vooral wanneer lichamelijke kwetsbaarheid en/of verstoring van de hersenfuncties een rol speelt bij de stoornis. In de lezing zullen achtergronden, differentiaal diagnostische problemen en behandelopties worden behandeld bij depressie op latere leeftijd.

Leerdoelen: na het volgen van de lezing en workshop zijn deelnemers op de hoogte van de recente bevindingen en kunnen zij gefundeerde afwegingen maken bij de diagnostiek en behandeling van depressie op latere leeftijd.

Vorm: plenaire lezing met overzicht van bevindingen rond depressie op latere leeftijd.

 

Werkgroep

Nieuwe ontwikkelingen bij de differentiaal diagnostiek van fronto-temporale dementie.

Een tweede topic in dit onderdeel is een neuropsychiatrisch onderwerp. Hierbij wordt diagnostiek en handelen besproken van de gedragsvariant van fronto-temporale dementie (bvFTD), een klinisch heterogeen syndroom, gekenmerkt door persoonlijkheids- en gedragsveranderingen. Tot recent vond klinisch onderzoek vooral plaats naar afgrenzing van deze vorm van dementie ten opzichte van Alzheimer- en vasculaire dementie, minder opportuun aangezien juist de gedragsveranderingen centraal staan. De nieuwe internationale consensuscriteria zijn wel behulpzaam in het diagnostisch proces, echter het klinisch relevante onderscheid met psychiatrische aandoeningen blijft een uitdaging met prognostische consequenties. In de lezing zal de achtergrond van de ‘Laat Ontstaan Frontaal Syndroom (LOF)-studie’ worden belicht, een naturalistische en prospectieve cohortstudie, waarin patiënten (45-75 jaar) met frontale gedragsstoornissen (apathie, ontremming, compulsief of stereotiep gedrag) uitvoerig werden onderzocht. De waarde van klinische diagnostiek door neuroloog en psychiater en van hulponderzoek zullen nader worden toegelicht en een diagnostisch stroomdiagram voorgesteld. Recente bevindingen van een praktische interventiestudie bij gedragsproblemen als gevolg van bvFTD zullen worden behandeld. In de verdiepende workshop zal dit casuïstisch worden uitgewerkt. Het klinisch handelen bij patiënten met deze problematiek nader worden uitgediept met vignetten en casuïstiek.

Leerdoelen: Na het volgen van de workshop kunnen deelnemers gefundeerde afwegingen maken bij de diagnostiek en behandeling van depressie op latere leeftijd en ten aanzien van de differentiaal diagnose bvFTD.

Vorm: Interactieve workshop waarbij dilemma’s bij diagnostiek en behandeling van depressie op latere leeftijd worden besproken aan de hand van enkele casus en verdieping van het neuropsychiatrisch topic, bvFTD, met klinische vignetten en video.

Nieuws

Nieuwsbrief augustus 2016

Op woensdag 12 oktober zijn de deelnemers te gast in Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Het PCS biedt de psychiatrische zorg…
lees meer

Nieuwsbrief juli 2016

Naast de nascholing wordt facultatief een programma aangeboden om kennis te maken met het prachtige Suriname, de ‘Ontdek Suriname tours’.…
lees meer

Nieuwsbrief juni 2016

Bijeenkomst Stichting Ypsilon Suriname op woensdagavond 12 oktober. Tijdens de nascholingweek wordt een speciale Ypsilonavond georganiseerd waarvoor de deelnemers zich kunnen…
lees meer

Hoofdspreker wijziging

Vanwege privéomstandigheden heeft Frederick Hickling aangegeven zijn deelname als hoofdspreker in te trekken. Wij zijn zeer verheugd om aan te…
lees meer

Nieuwsbrief mei 2016

De deelnemers zullen op dinsdagavond 11 oktober de winticultuur gaan beleven tijdens een zogenaamde winti prey op de locatie Santigron. Hier…
lees meer

Nieuwsbrief april 2016

De inschrijving is gestart! Psychiaters schrijven zich meteen in. We hebben nog maar 45 deelnemers plaatsen over. Vorig jaar was…
lees meer

Nieuwsbrief maart 2016

De vijfde nascholing ‘Psychiatrie in Suriname’ met als hoofddocenten prof.dr. Witte Hoogendijk, prof. dr. Ton van Balkom, prof. dr. Max…
lees meer