Korte lezingen

De organisatie van de Surinaamse GGZ en psychiatrie in Suriname

Rudi Dwarkasingh en Raj Jadnanasing

Het belang van deze presentatie is om Nederlandse psychiaters kennis te laten nemen van de de wijze waarop de psychiatrische zorg in Suriname is georganiseerd, wat de (on)mogelijkheden zijn en de recente ontwikkelingen. Dit is met name ook van belang voor Surinaamse patiënten die vanuit Nederland voor korte of langere tijd naar Suriname gaan. De Nederlandse behandelaren worden dan geconfronteerd met de vraag wat de (na)zorgmogelijkheden in Suriname zijn. Door hierover geïnformeerd te worden draagt bij aan een verbetering van de continuïteit van zorg, de kwaliteit en de patiëntentevredenheid. Tevens biedt de presentatie een basis voor een meer structurele uitwisseling van kennis en expertise tussen PCS en Nederlandse GGZ instellingen en eventueel zelfs mogelijkheden tot (het opzetten van) onderzoek: De ervaring leert dat vooral in de grotere Nederlandse steden waar grotere concentraties Surinamers wonen, de vraag van GGZ professionals naar dergelijke informatie groot is. Met deze presentatie wordt onder andere hieraan tegemoet gekomen.

 

Kleine lezing: Suïcides in Suriname

Tobi Graafsma

“Suicides in Suriname” is een groot maatschappelijk probleem. In deze presentatie worden de meest recente resultaten op het gebied van (para)suïcide uit epidemiologisch onderzoek gepresenteerd over Suriname. Ingegaan wordt op verklaringen vanuit psychologisch, psychiatrisch en cultureel perspectief. Mogelijkheden tot preventie worden besproken.

 

Psychiatrie in Caraïbisch Nederlands

Jo-Ann Ruimveld

Sinds 10-10-10 is Bonaire een bijzonder gemeente van Nederland. Maar hoe staat het met de gezondheidszorg op deze bijzondere gemeente en vooral de GGZ? Er zijn geen GGZ-bedden wat maakt dat FACT zorg en ambulantiseren hier volop ruimte krijgen.

 

Forensische psychiatrie

Max Westerborg

Er bestaat groeiende belangstelling voor neurobiologisch onderzoek bij crimineel gedrag. Recent onderzoek onderstreept het belang van de frontaalkwab voor de verwerking van emotionele en sociale informatie en voor het reguleren van het gedrag. Letsel van specifieke frontale structuren in de hersenen kan leiden tot antisociaal en crimineel gedrag. De (gedrags)neuroloog dient frequenter betrokken te worden bij de forensisch psychiatrische diagnostiek.

De frontaalkwab speelt een belangrijke rol bij het reguleren van het menselijk gedrag. Uit de Vietnam Head Injury Study (Grafman e.a. 1996) komt naar voren dat letsel van de frontaalkwab significant vaker leidt tot antisociaal, gewelddadig gedrag dan letsels in andere hersenregio’s.

Uit neurobiologisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek in de laatste decennia is

duidelijk geworden dat antisociaal gedrag vooral ontstaat bij schade aan hersenstructuren die van belang zijn voor de verwerking van emotionele en sociale informatie, en voor het reguleren van het eigen gedrag. Daarbij gaat het in elk geval om de prefrontale cortex, waarbij we een orbitofrontale regio met een (ventro)mediaal en lateraal gedeelte, en een dorsolaterale regio kunnen onderscheiden; verder gaat het om de amygdala en de anterieure cortex cinguli (Davidson e.a. 2000). Daarnaast spelen thalamus en basale ganglia een belangrijke rol (Tekin & Cummings 2002).

Het frontaal hersengebied

Deze lezing gaat over de wijze waarop neurowetenschappen hun intrede doen in de rechtszaal. Welke rol spelen emoties, en dan in het bijzonder het gedrag. Bestaat er een een op een relatie met neurowetenschappelijke bevindingen?

In de lezing zal ook worden stilgestaan bij de sterke en nog te ontwikkelen eigenschappen, bedoeld om met de huidige stand van de wetenschap het belang in de rechtszaal te enigszins te relativeren.

Leerdoelen:

  1. In staat zijn de verschillende delen van de hersenen te koppelen aan hogere corticale functies
  2. Het effect van de hogere corticale functies kunnen beschrijven in termen van menselijk gedrag
  3. Gedragsneurologische bevindingen kunnen koppelen aan (hogere) corticale functies.

 

Natuurgodsdiensten, religiën en psychiatrie in Suriname

Vincent Artist

Net zoals in Nederland op grote schaal gebruik wordt gemaakt van alternatieve en complementaire geneeswijzen, is het zoeken van genezing middels het belijden van natuurgodsdiensten en religiën ook een veel voorkomende praktijk in Suriname. Menig Surinaamse psychiatrische patiënt zal, voordat hij de psychiater bezoekt, al één of meerdere bezoeken aan een ‘bonuman’, een ‘pandit’ of een ‘dukun’ hebben gebracht. Ook onder de Surinaamse populatie in Nederland is dit al enige tijd gemeengoed. Voor de in Nederland werkzame psychiater die te maken krijgt met patiënten met een andere culturele achtergrond is het van belang kennis te hebben over dergelijke fenomenen. In deze lezing wordt ingegaan op enkele concepten die Surinaamse natuurgenezers en religieuze genezers hanteren en het helend effect hiervan bij ziekte. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de relatie met de westerse evidence based psychiatrie. Gaat het samen, vult het elkaar aan of moet de psychiatrie zich afzijdig houden van dergelijke, ook wel als duistere praktijken omschreven, rituelen? Er zullen enkele handvatten worden geboden ter beantwoording van deze vragen.

Nieuws

Nieuwsbrief augustus 2016

Op woensdag 12 oktober zijn de deelnemers te gast in Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Het PCS biedt de psychiatrische zorg…
lees meer

Nieuwsbrief juli 2016

Naast de nascholing wordt facultatief een programma aangeboden om kennis te maken met het prachtige Suriname, de ‘Ontdek Suriname tours’.…
lees meer

Nieuwsbrief juni 2016

Bijeenkomst Stichting Ypsilon Suriname op woensdagavond 12 oktober. Tijdens de nascholingweek wordt een speciale Ypsilonavond georganiseerd waarvoor de deelnemers zich kunnen…
lees meer

Hoofdspreker wijziging

Vanwege privéomstandigheden heeft Frederick Hickling aangegeven zijn deelname als hoofdspreker in te trekken. Wij zijn zeer verheugd om aan te…
lees meer

Nieuwsbrief mei 2016

De deelnemers zullen op dinsdagavond 11 oktober de winticultuur gaan beleven tijdens een zogenaamde winti prey op de locatie Santigron. Hier…
lees meer

Nieuwsbrief april 2016

De inschrijving is gestart! Psychiaters schrijven zich meteen in. We hebben nog maar 45 deelnemers plaatsen over. Vorig jaar was…
lees meer

Nieuwsbrief maart 2016

De vijfde nascholing ‘Psychiatrie in Suriname’ met als hoofddocenten prof.dr. Witte Hoogendijk, prof. dr. Ton van Balkom, prof. dr. Max…
lees meer