De organisatie: stichting Yeye

Stichting Yeye werd in 2008 opgericht door de psychiaters Audrey van Schaik en Vincent Artist. Yeye betekent ‘ psyche’ of ‘ geest’ in het Surinaams-Creools. Het betreft een non-profit stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur van de Stichting en ook de sprekers ontvangen geen bezoldiging/honorarium. De opbrengsten van het congres ‘Psychiatrie in Suriname’ wordt besteed aan nascholingen op het gebied van psychiatrie voor Surinaamse (gezondheidszorg) medewerkers.

 

Audrey van Schaik en Vincent Artist, bestuur Stichting Yeye

Audrey van Schaik en Vincent Artist, bestuur Stichting Yeye

Vincent Artist (Paramaribo, 1963) doorliep zijn middelbare school in Suriname en studeerde geneeskunde in Leiden. Na twee jaar als algemeen arts in Suriname te hebben gewerkt begon hij, terug in Nederland, in 1993 zijn loopbaan in de psychiatrie als
arts-assistent psychiatrie. Het viel hem op hoe weinig men toen in de psychiatrie nog afwist van de beleving van psychische problematiek in andere culturen. De interesse in de transculturele psychiatrie was gewekt. De opleiding psychiatrie werd gevolgd binnen het toenmalige HLOCP (Leiden) en zijn keuzejaar werd in het Psychiatrisch Centrum Suriname gelopen. Van 2001 tot 2009 was Vincent als psychiater werkzaam in Amsterdam Zuidoost bij AMC/de Meren, thans Arkin. Van 2009-2015 werkte hij als forensisch psychiater bij het NIFP in Den Haag. Tevens werkt hij sinds 2001 als zelfstandig gevestigd psychiater in Den Haag waar 75% van zijn patienten een niet westerse culturele achtergrond heeft.
Sinds 2001 onderhoud Vincent intensief contact met collega’s en andere medewerkers van het PCS (Psychiatrisch Centrum Suriname), Stichting Ypsilon Suriname en de Spaogs (Stichting post academisch onderwijs Suriname).

 

Audrey van Schaik (Amsterdam, 1972) deed in 1998 een aanvullend co-assistentschap in het psychiatrisch ziekenhuis, ’s Lands Psychiatrisch Inrichting (LPI), het huidige PCS. Zij keerde toen na jaren terug naar het geboorteland van haar ouders. Na deze bijzondere stageperiode, maar vooral hernieuwde kennismaking met het land, werd haar hart gestolen door Suriname. Haar eindreferaat voor de psychiatrieopleiding was een literatuuronderzoek naar oorzaken van de verhoogde incidentie van schizofrenie onder Surinamers in Nederland.
Zij werkte van 2005-2016 als psychiater bij GGZ Geest, regio Amsterdam/Haarlem, waarvan de laatste zes jaren als directeur behandelzaken voor de ouderenpsychiatrie.Sinds 2016 is zij bestuurder in de zorg en werkzaam als lid Raad van Bestuur met de inhoudelijke en kwaliteitsportefeuille voor SHDH en Amie Ouderenzorg.

 

Toen Audrey en Vincent elkaar in 2006 ontmoetten bleken zij beiden de behoefte te hebben kennis en expertise op het gebied van de GGZ over te dragen vanuit Nederland naar Suriname (en vice versa). En anderzijds om Nederlandse collega’s kennis te laten maken met de Surinaamse GGZ en dit alles in de breedste zin des woords. Stichting Yeye kent een aantal doelstellingen waarbinnen activiteiten worden ontplooid die tegemoet komt aan deze behoefte. Stichting Yeye heeft als belangrijkste doel de kennisoverdracht en samenwerking te bevorderen op het gebied van (transculturele) psychiatrie tussen Nederland en Suriname. Ook wil de Stichting bijdragen aan een verdere professionalisering van de psychiatrie in Suriname

Nieuws

Nieuwsbrief augustus 2016

Op woensdag 12 oktober zijn de deelnemers te gast in Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Het PCS biedt de psychiatrische zorg…
lees meer

Nieuwsbrief juli 2016

Naast de nascholing wordt facultatief een programma aangeboden om kennis te maken met het prachtige Suriname, de ‘Ontdek Suriname tours’.…
lees meer

Nieuwsbrief juni 2016

Bijeenkomst Stichting Ypsilon Suriname op woensdagavond 12 oktober. Tijdens de nascholingweek wordt een speciale Ypsilonavond georganiseerd waarvoor de deelnemers zich kunnen…
lees meer

Hoofdspreker wijziging

Vanwege privéomstandigheden heeft Frederick Hickling aangegeven zijn deelname als hoofdspreker in te trekken. Wij zijn zeer verheugd om aan te…
lees meer

Nieuwsbrief mei 2016

De deelnemers zullen op dinsdagavond 11 oktober de winticultuur gaan beleven tijdens een zogenaamde winti prey op de locatie Santigron. Hier…
lees meer

Nieuwsbrief april 2016

De inschrijving is gestart! Psychiaters schrijven zich meteen in. We hebben nog maar 45 deelnemers plaatsen over. Vorig jaar was…
lees meer

Nieuwsbrief maart 2016

De vijfde nascholing ‘Psychiatrie in Suriname’ met als hoofddocenten prof.dr. Witte Hoogendijk, prof. dr. Ton van Balkom, prof. dr. Max…
lees meer