Angst en depressie

Angst en depressie

Ton van Balkom

 

Hoofdlezing

Angst en depressie: naar een evidence-based diagnostiek

Met de komst van de DSM-III-criteria voor angst- en stemmingsstoornissen is de classificatie van deze aandoeningen eenduidig geworden, waardoor de communicatie tussen professionals sterk kon verbeteren en wetenschappelijk onderzoek internationaal vergelijkbaar werd. Tevens konden psychiatrische interviews zoals de Composite International Diagnostic Interview (CIDI) worden ontwikkeld, zodat epidemiologisch psychiatrisch onderzoek kon worden uitgevoerd.

Datzelfde onderzoek liet verrassenderwijs zien dat er enorm veel comorbiditeit tussen deze ‘Common Mental Disorders’ bestaat, waardoor kritiek ontstond op validiteit van de DSM-categorieën. Vaste comorbiditeitspatronen tussen angst- en stemmingsstoornissen suggereren dat deze DSM-categorieën in de DSM-5 beter samengevoegd hadden kunnen worden.

In deze lezing wordt besproken hoe de clinicus in zijn/haar klinische praktijk om kan gaan met het classificatieprobleem van deze DSM categorieën. Het probleem wordt toegelicht met een opname van een patiënte met een ziektegeschiedenis van afwisselende hypochondrie, paniekaanvallen, agorafobie en depressieve klachten.

Op basis van complexe casuïstiek wordt besproken dat het consequent toepassen van de structuur diagnose bij patiënten met Common Mental Disorders een oplossing kan zijn. De psychiatrie lijkt zich op basis van deze onderzoeksgegevens terug te bewegen naar de periode vóór DSM-III, toen de ‘Common Mental Disorders globaal werden ingedeeld in fobische neurose, angstneurose, dwangneurose en depressieve neurose.

 

Werkgroep

De patiënt met angst en dwang, verdieping van anamnese en psychiatrisch onderzoek

Deze werkgroep, waarin veel mogelijk bestaat voor interactie en het inbrengen van eigen casuïstiek, bestaat uit twee delen:

In vervolg op de DVD van de patiënte van wie in de lezing de anamnese is vertoond en besproken, wordt een tweede DVD getoond, waarin haar voorgeschiedenis aan bod komt. Uit de biografische anamnese wordt duidelijk welke etiologische factoren bij haar een decompensatie hebben veroorzaakt. Met de aanwezigen worden deze factoren besproken en ingekaderd in een draagkracht-draaglastmodel, dat inzichtelijk maakt waarom psychische klachten ontstaan.

In het tweede deel leert de clinicus hoe hij/zij de mate van realiteitsbesef bij obsessies kan beoordelen bij patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis en welke consequentie het heeft voor de klinische praktijk als bij een patiënt blijkt dat er bij deze sprake is van een ontbrekend realiteitsbesef. In dat kader wordt een nieuwe cognitieve therapie besproken: de Inference-Based Approach, die met name voor deze subgroep effectief is.

Literatuurverwijzing:

Visser HA, van Megen H, van Oppen P, Eikelenboom M, Hoogendorn AW, Kaarsemaker M, van Balkom AJ. Inference-Based Approach versus Cognitive Behavioral Therapy in the Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder with Poor Insight: A 24-Session Randomized Controlled Trial. Psychother Psychosom. 2015;84(5):284-93.

 

Nieuws

Nieuwsbrief augustus 2016

Op woensdag 12 oktober zijn de deelnemers te gast in Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Het PCS biedt de psychiatrische zorg…
lees meer

Nieuwsbrief juli 2016

Naast de nascholing wordt facultatief een programma aangeboden om kennis te maken met het prachtige Suriname, de ‘Ontdek Suriname tours’.…
lees meer

Nieuwsbrief juni 2016

Bijeenkomst Stichting Ypsilon Suriname op woensdagavond 12 oktober. Tijdens de nascholingweek wordt een speciale Ypsilonavond georganiseerd waarvoor de deelnemers zich kunnen…
lees meer

Hoofdspreker wijziging

Vanwege privéomstandigheden heeft Frederick Hickling aangegeven zijn deelname als hoofdspreker in te trekken. Wij zijn zeer verheugd om aan te…
lees meer

Nieuwsbrief mei 2016

De deelnemers zullen op dinsdagavond 11 oktober de winticultuur gaan beleven tijdens een zogenaamde winti prey op de locatie Santigron. Hier…
lees meer

Nieuwsbrief april 2016

De inschrijving is gestart! Psychiaters schrijven zich meteen in. We hebben nog maar 45 deelnemers plaatsen over. Vorig jaar was…
lees meer

Nieuwsbrief maart 2016

De vijfde nascholing ‘Psychiatrie in Suriname’ met als hoofddocenten prof.dr. Witte Hoogendijk, prof. dr. Ton van Balkom, prof. dr. Max…
lees meer